קרן פנסיה מטרת קרן פנסיה לתת שלושה פתרונות

1. קצבת זקנה-חסכון שאדם חוסך במהלך חייו כספים בקרן הפנסיה שישמשו למחייתו לאחר פרישתו מהעבודה כל ימי חייו וחיי זוגתו.
2. קצבת שארים-ביטוח שנועד להבטיח כי במקרה שהעמית בקרן נפטר (לפני גיל פרישה מעבודה), יזכו שאיריו לקבל קצבה חודשית ילדיו עד גיל 21 אשתו ואו בן מוגבל לכל חייהם
3. קצבת נכות- הוא רכיב בקרן פנסיה , שנועד להבטיח תשלום קצבה חודשית לחוסך, וזאת במקרה שלא יוכל להמשיך לעבוד ולהתפרנס עקב מצבו הבריאותי.